Under dagens utflykt samlade barnen pinnar. I skogen bakom brandstationen fanns det allra flest. Vi bestämde tillsammans att max 4 vars, var ett bra antal. Många filurer har ett stort intresse för pinnar… Men kan man egentligen använda pinnarna till annat än att fäktas och skjuta? När vi kom tillbaka till filuren tog vi ner våra pinnar i källaren och började skapa med dem. 

Kanske kan detta resultera i att barnen får syn på andra användningsområden för pinnarna. För visst finns det!

Från läroplanen 
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapandeförmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer”.
”Verksamheten ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter”.