” kom nu alla barn så är det samling” barnen leker att de är på utedag och ska samlas 
      för att gå igenom regler och vad de sett i skogen. Här bearbetar barnen sina upplevelser
      och tränar på olika roller. Ledarskapet är tydligt och åhörarnas engagemang är stort.