Barnen har fått göra ”fotälgar” men vissa älgar förvandlades till något annat hos barnen, bland annat fladdermus och monster. En del barn tyckte det kittlades väldigt mycket när man målade på färgen. 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.”
Lpfö -98, rev. 2010