• Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. 

    Lpfö 98, rev. 2010

    Jag är nästan lika lång som slipsen..

    Alla fina mästerverk, barnen har skapat allt från ormar till flygplan.