Kreativiteten flödar, här bygger vi en snöstad. 

     

    Kommunikation är viktig när man har ett gemensamt projekt. ”Hur ska vi bygga här? ” 

    ” vad kan vi använda till fönster? ” ,   ”jag vet is”

    Gräsplockning en vinterdag, gräset blir till bete till djuren.