SSSS-uppdraget fortsätter! Barnen ljuder för fullt och hittar S-saker överallt omkring sig. Dagens ”Kims lek” innehåller bara S-saker och hjälper barnen i sin minnesträning samtidigt som det utvecklar deras uttal och språk.

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner”
Lpfö-98, rev 2016