På Filurens förskola använder vi tecken som stöd som ett komplement till det talande språket. 🤩🌼

Tecken som stöd är en väg till det talande språket och hämmar aldrig språkutvecklingen. För att stimulera språkutvecklingen är olika former av visuellt stöd viktigt och ett av dem är tecken. 💛

Tecken som stöd använder vi i det vardagliga rutinerna på filuren, så som ”äta mat” ”frukt” olika tecken för vilken frukt vi ska äta, ”sova” ”tvätta händerna” m.m 🍇🍏🍐🍌