1-2 åringarna har idag varit ute på en promenad 🤩🥰

Vi har tränat på ”stopp”. När en fröken säger ”stopp” 🛑✋🏻 så måste vi vänta in både kompisar och fröknar. Vi ska ju träna upp oss på att gå i samlad trupp samt vänta in varandra 💞 då vi går olika snabbt 🤩 barnen anamma snabbt detta och det blev nästan som dansstopp 💃🏻🕺🏼🪩 ”stopp 🛑✋🏻” så blev barnen blixtstilla 🌟 snyggt 😍👍🏼