Nu är Filurens statistiska undersökning nästan färdig Idag har barnen fyllt i så vi har de flesta ögonfärgerna klara. Barnen har sorterat ut duploklossar i olika färger och sedan räknat antalet o byggt staplar i respektive färg
Gröna klossar = gröna ögon
Gula klossar = bruna ögon
Vita/orange klossar = melerade ögon
Blåa klossar = blåa ögon
Vilken färg finns det flest ögon av på Filuren