3-5 åringar🤩😀

Denna vecka har vi fått i uppdrag av Kompostina att väga vårt matavfall på filuren just för att öka vår medvetenhet om hur mycket mat vi kastar på filuren. 🥙🍗🥘

Idag tog vi med oss vågen till skogen för att se hur mycket naturmaterial vi behövde samla ihop för att komma upp i samma vikt som matavfallet vi kasta igår. 🍁🌲🌱  Det uppstod många intressanta frågor bland barnen som deltog, bland annat att det finns olika material i skogen som väger olika mycket. Tex ett löv väger nästan ingenting 🍁 medan en stor gren kan vara väldigt tung. 🌳