”Vi letade efter pinnar, löv, gräs och barr som var krokiga, tjocka, stora och tunna”

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp” Lpfö -98, rev 2016.