• ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp…” Lpfö -98 rev. 2016

    ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, re ektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.” Lpfö – 98 rev. 2016