Dessa 3 åringar har träffat Ruben och haft drama 🎭

Ruben bjöd barnen på ”magiska bananer” de är en del av processen för att kunna förtrolla sig och våga leva sig in i dramats värld.
Barnen utelämnar sig inte personligen i dramatiseringen. Därför vågar barnen leva sig in i en roll som någon annan testa sina gränser – det skapar trygghet.
Alltså denna inlevelsen är total hos dessa barnen och de vågar testa på olika roller i dramagruppen.