Två nya Filurer är på inskolning. Det har varit mycket inneverksamhet för att de nya barnen

    ska få en trygghet med lokaler, pedagoger och barn. 

    Alla barnen har välkomnat de nya Filurena på bästa Sätt!