Vattenlek är bra när det är så varmt. Barnen byggde kanaler med hjälp av plaströr och baljor som sedan samlade upp vattnet. Barnens kreativitet och lösningsfokusering och diskussioner tillsammans pågick en lång stund.

”Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” Lpfö -98, rev.2016