Att vara själva kvar på Filuren ger nya möjligheter för leken

    Samarbete, lära känna övningar och få mer tillit till de vuxna genom lek är prioritet
    i inskolningstider.

    Pall behövs för att komma över kanten.

    Titt ut! Vem var det? 

    Titta vad som händer på säkert avstånd är ett sätt att göra sig trygg.

    Nästa ner i lådan! 

    Nu kommer jag fram, titt ut! 

    Att iaktta ger mod att pröva.

    Fröken får hjälpa till, spännande!