Välkommen till Filurens Förskola

Filurens förskola bedriver sin utbildning i Sjöbo Scoutkårs ljusa och fina byggnad. Vårt mål är att erbjuda barn och föräldrar den tryggaste förskola som finnas att uppbringa. Grundstenarna för att uppnå målet är att bygga vår utbildning på värdegrund, förhållningssätt, kompetens och glädje vilket ger hög kvalitet.

Det är få förunnat att få arbeta med barn under deras viktigaste utvecklingsperiod. Varje barn har sin egen personlighet och sina särskilda behov. Därför arbetar vi för att utveckla det unika barnet på just deras nivå. Vi ser gärna att du som föräldrar är delaktig i detta arbete genom att berätta för oss om ditt barns behov och intressen som en del i vårt samarbete mellan hem och förskola.

Anmäl ditt barn till Filurens Förskola

Vill Du att Ditt barn ska bli en liten Filur?

Kontakta oss via mail eller per telefon för mer information eller för ett besök hos oss.  Är du redan säker på att du vill placera ditt barn i vår kö kan du lämna in en köansökan direkt till oss på Filurens förskola! När vi har tagit emot köansökan placeras ditt barn i vår kö och vi hör av oss när det uppstår en plats.

Hämta köansökan till Filurens Förskola här.

Barnens upplevelser & aktiviteter i vår utbildning

Tillsammans med barnen har vi fantastiska möjligheter att utforska de spännande inne- och utemiljöerna som erbjuds på Filurens förskola, i vår närmiljö samt i Sjöbos Oras vackra natur. I vår blogg bjuder vi på lite axplock från barnens dag – titta gärna här om du vill veta mer.

Viktiga blanketter, dokument & länkar

Filurens Handlingsplan och prioriterade mål

Här hittar du handlingsplan för Filurens förskola samt vårt prioriterade mål.

Läs handlingsplanen

Filurens Likabehandlingsplan

Här kan du läsa vår likabehandlingsplan med plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Läs likabehandlingsplanen

Läroplan för förskolan

Alla förskolor i Sverige arbetar utifrån det nationella styrdokumentet Läroplan för förskolan.

Läs Lpfö-18

Nationella styrdokument för förskolan

Skollagen reglerar bl a vilka rättigheter och skyldigheter barn och deras vårdnadshavare har. Läroplanen beskriver förskolans värdegrund, vad barnen ska få möta under sin tid i förskolan och vilket ansvar rektorn och förskollärarna har.

Länk till Skolverket

Barnkonventionen

Barnkonventionens syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter.

Länk till Skolverket

Filurens Regelverk

Här hittar du information till vårt regelverk. Har du ytterligare frågor så kontakta gärna oss.

Läs om regelverket

Om ditt barn blir sjukt

Det finns goda råd och hjälp att få! På 1177 hittar du information om sjukdomar hos barn.

Länk till 1177

Schemablankett

Schemablankett för planering av omsorgtid, körning, lämning och hämtning av ditt barn.

Hämta schemablanketten

Synpunkter och klagomål

Ett systematiskt kvalitetsarbete med synpunkter och klagomål ger goda möjligheter att både uppmärksamma brister i verksamheten och kunna arbeta förebyggande. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet.

Hämta blankett

Vi som arbetar på Filurens Förskola är följande

Filurens styrelse och ägare

Annika Johansson
Förskollärare och rektor
Ägare och grundare av
Filurens förskola

 

Madeleine Håkansson
Förskollärare och
biträdande/ställföreträdande rektor
Ägare och grundare av
Filurens förskola

Filurens medarbetare

Towa Norberg
Förskollärare
Grundare av
Filurens förskola

Josefine Andersson
Förskollärare

 

Victoria Nilsson
Förskollärare,
föräldraledig läsåret 2023/2024

 

Filippa Johansson
Barnskötare

Emelie Nilsson
Barnskötare

Janni Lindahl
Ekonomibiträde

Caroline Henriksson
Förskollärare,
vikarie för Victoria
läsåret 2023/2024

Kontakta Filurens Förskola

Har du några frågor så är du välkommen att ringa eller skriva till oss.

Telefon (huvudnummer): 0725-53 63 35
Telefon (utegrupp): 0709-66 21 47
E-post: info@filurensforskola.se